Sprawdź poziom znajomości języka

Wprowadzenie

Opublikowany na tej stronie test poziomujący z języka niderlandzkiego w szybki sposób pozwala na określenie stopnia jego znajomości.

Test składający się 25 zamkniętych pytań został przygotowany przez szkołę Taalbureau Eemland.

Test zawiera 25 pytań o różnym stopniu trudności. Egzaminowany ma do wyboru 4 odpowiedzi, z czego tylko jedna z nich jest poprawna. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, użytkownik otrzymuje wynik w postaci określenia jednego z 4 poziomów stopnia zaawansowania.
Test umożliwia sprawdzenie wiedzy z języka niderlandzkiego od poziomu A1, czyli basis (podstawowego), do poziomu B2, czyli gevorderd (biegłego).

Wstępna weryfikacja stopnia znajomości języka niderlandzkiego jest niezbędną informacją dla nauczyciela, który na tej podstawie może opracować skuteczny program dalszego nauczania. Uczeń zaś ma możliwość samodzielnego określenia poziomu swojej wiedzy przed podjęciem nauki w naszej szkole, a następnie sprawdzenie swoich postępów poprzez ponowne wypełnienie tego samego testu sprawdzającego

Co obejmuje test?
Test obejmuje następujące działy:

  1. Gramatyka: wszystkie czasy gramatyczne, okresy warunkowe i tryby czasowników, formy odczasownikowe, połączenia przyimkowe, związki zgody, rządu i przynależności, fleksja (odmiana przez liczby i przypadki);
  2. Znajomość struktur leksykalno-gramatycznych: połączenia wyrazowe, frazale, formy pełne i skrócone;
  3. Zasób słów: znajomość słownictwa, jego pisowni i synonimów oraz słowotwórstwo (przedrostki, sufiksacja).

Kurs Content