Zobacz, czego dokładnie się nauczysz

MODUŁ 1

Dasz radę zrobić te krótkie testy z niderlandzkiego?

MODUŁ 1

testy: 5
format: AUDIO / PDF

MODUŁ 2

Boodschappen doen en winkelen – zakupy

MODUŁ 2

tematy: 12
format: VIDEO / AUDIO / PDF

MODUŁ 3

Restaurant – restauracja

MODUŁ 3

tematy: 13
format: VIDEO / AUDIO / PDF

MODUŁ 4

Pronomen – zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki dopełnieniowe.

MODUŁ 4

tematy: 9
testy: 3
format: VIDEO / AUDIO / PDF

MODUŁ 5

Perfectum – czas przeszły dokonany

MODUŁ 5

tematy: 16
testy: 3
format: VIDEO / AUDIO / PDF

MODUŁ 6

Voegwoorden – spójniki

MODUŁ 6

tematy: 6
testy: 2
format: VIDEO / AUDIO / PDF

MODUŁ 7

Imperfectum – czas przeszły niedokonany

MODUŁ 7

tematy: 14
testy: 2
format: VIDEO / AUDIO / PDF

MODUŁ 8

Toekomst – czas przyszły

MODUŁ 8

tematy: 5
format: VIDEO / AUDIO / PDF

MODUŁ 9

Aan het + infinitief – konstrukcja aan het + bezokolicznik

MODUŁ 9

tematy: 3
testy: 1
format: VIDEO / AUDIO / PDF

MODUŁ 10

Om + te infinitief – konstrukcja om + te bezokolicznik

MODUŁ 10

tematy: 3
testy: 1
format: VIDEO / AUDIO / PDF

MODUŁ 11

Lezen – materiały do czytania

MODUŁ 11

tematy: 4
testy: 4
format: VIDEO / AUDIO / PDF

MODUŁ 12

Toets – test sprawdzający materiał

MODUŁ 12

tematy: 2
testy: 1
format: TXT